Biedrības Lāču kopa un 

biedrības „Sociopsiholoģijas asociācija” valdes paziņojums


Krievijas informatīvie kanāli ziņo par to, ka Latvija atbalsta militāru intervenci Sīrijā. Līdz ar to no šī paziņojuma izriet, ka visi Latvijas iedzīvotāji to atbalsta.


Mēs atšķirībā no Latvijas valdības atbalstam ANO pozīciju un uzskatam ASV rīcību par noziedzīgu un pilnībā no tā norobežojamies.


Mēs aicinām visus saprātīgos Latvijas iedzīvotājus darīt to pašu un neuzņemties atbildību par savas valdības kļūmīgo rīcību.


Mēs pilnā mērā atbalstam ANO speciālā sūtņa G20 sammitā Pēterburgā miera misiju un pievienojamies aicinājumiem nepārkāpt starptautisko tiesību normu un palikt diplomātisko darbību laukā.


Biedrības "Lāču kopa" valde

Biedrības "Sociopsiholoģijas asociācija" valde


05.09.2013